top of page

i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski edycja 2019Mamy przyjemność poinformować, że Firma NOVITZKY GROUP jest odpowiedzialna za przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach internetowych na potrzeby Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019.


Zapraszamy przedsiębiorców z woj. wielkopolskiego do wzięcia udziału w Konkursie - https://bit.ly/2NkYubK


Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019.


Celem Konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda przyznawana będzie w formie finansowej i stanowić będzie wyróżnienie dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty i usługi) oraz wdrożyły je w praktyce. Dodatkowo Organizator Konkursu zapewni Laureatom Konkursu promocję w ramach międzynarodowych wystaw Marki Wielkopolski oraz podczas organizowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym przez kolejny pełny rok.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drg@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r.


Commentaires


bottom of page