Zacznij od podstaw. Misja, wizja i wartości firmy - kluczem do sukcesu.To, w jaki sposób postrzegają nas inni, wynika bezpośrednio z tego, jak my patrzymy na siebie. Prawda ta dotyczy zarówno indywidualnych osób, jak i całych firm. Dowiedz się, dlaczego misja i wizja marki są niezbędne w budowaniu silnej pozycji na rynku.Misja i wizja firmy - co to takiego? Czym się od siebie różnią?


Misja firmy określa, co jest dla danej marki ważne i w jaki sposób jej działalność przyczynia się do budowania dobrostanu klientów. Odpowiada na pytania: dlaczego dana firma powstała? Jakie potrzeby klientów stara się zaspokoić? Misja to innymi słowy filozofia marki, jej credo czy też manifest. Przeważnie zawiera się w kilku konkretnych zdaniach.

Z kolei wizja firmy to niejako projekcja w przyszłość: wizualizacja pożądanego stanu firmy. To cel, do którego wszyscy pracownicy danej marki dążą. W wizji powinien być zawarty również opis drogi, którą należy przebyć, aby upragniony cel osiągnąć. Wizja firmy jest bardzo mocno zależna od otoczenia rynkowego i powinna uwzględniać zmiany społeczne. Dlatego wizja firmy może ulegać zmianom w perspektywie długofalowej, natomiast misja pozostaje niezmienna.

Bezpośrednio z misji i wizji firmy wynikają jej wartości: to cechy, które są pożądane u wszystkich pracowników danej marki i które pomagają osiągnąć cel zakładany w wizji.Zacznij od misji - sukces przyjdzie z czasem


Jeśli jesteś na początku budowania swojego przedsiębiorstwa, to najlepszy czas na określenie jego misji i wizji. Będą one jednocześnie mapą i kompasem dla Ciebie w przyszłości. Pamiętaj, że wizerunek firmy tworzy się od początku jej istnienia, a sukces osiągają wyłącznie ci, których wizerunek jest spójny. Jeżeli sądzisz, że na początku nie warto marnować czasu na "puste slogany", zastanów się, czy masz czas na błądzenie. Dobrze nakreślona misja i wizja pozwalają Ci obrać pewny kierunek i opracować strategię, która będzie najbardziej efektywna dla założonych przez Ciebie celów. Jeszcze nikomu nie udało się zdobyć najwyższego szczytu bez odpowiedniego przygotowania i w trakcie przypadkowej przechadzki.


Jasne cele i wartości przyciągają wizjonerów