Praca zdalna w dobie pandemii. Jakie są możliwości i zagrożenia?Choć praca zdalna stosowana jest już od wielu lat, to tak naprawdę pandemia koronawirusa spowodowała wykorzystanie tej formy pracy na masową skalę. Jak wpłynęło to na pracowników? Jakie stworzyło szanse i czym grozi długotrwała praca w domu?


Pandemia koronawirusa niewątpliwie wprowadziła duże zmiany na rynku pracy. Niespotykana dotąd skala korzystania z pracy zdalnej wymusiła zastosowanie nowych rozwiązań w organizacji pracy większości firm. Dotychczas bowiem, nawet jeśli firma dawała możliwość pracy w domu, to raczej tylko wśród części pracowników i w określonym czasie.

Od wielu miesięcy praca zdalna stała się jednak dla wielu osób normą. Marketing bezpośredni zmienia się w marketing online, a sprzedaż przeniosła się do internetu. Można więc wysnuć już pewne wnioski na temat pozytywnych i negatywnych stron tego sposobu wykonywania obowiązków służbowych.


Efektywność pracy w domu wyższa. Pod jednym warunkiem...


Z pracy zdalnej niektóre firmy korzystają od wielu lat, dostrzegając korzyści, jakie niesie dla firmy i dla pracownika. Jak podała firma IBM, będąca jednym z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie, 54 proc. jej pracowników zadeklarowało, że w związku z pandemią wolałoby teraz na stałe pracować z domu, a 75 proc. stwierdziło, że chciałoby mieć możliwość częściowej pracy zdalnej. Twitter natomiast ogłosił, że jego pracownicy będą mogli pracować z domu już zawsze, jeśli zechcą.Dlaczego firmy, w których praca zdalna jest możliwa, tak chętnie na nią pozwalają? Otóż, jak udowodniono, jednym z plusów dobrowolnie wybieranej pracy zdalnej była większa produktywność i oszczędność czasu przeznaczonego na dojazdy do biura. Ciekawe badania przeprowadzono na Uniwersytecie Stanforda. Wynika z nich, że efektywność pracowników zdalnych była o 13 proc. wyższa w stosunku do pracujących z biura. Aż 39 proc. pracowników zdalnych deklarowało, że kończy projekty przed czasem.


Zarówno badania przeprowadzone przez amerykański portal z ofertami pracy FlexJobs, jak i Polycom, wiodącego dostawcę rozwiązań z dziedziny Unified Communications dowodzą, że dwóch na trzech zdalnych pracowników zauważa zwiększoną produktywność, a trzech na czterech potrafi utrzymać równowagę między pracą a domem.


Wpływem pandemii COVID-19 na pracę zdalną zajęła się w swoich badaniach Anna Dolot, ekspert HR. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w 2020 roku wśród 327 dobranych celowo pracowników, wyodrębniła pozytywne i negatywne konsekwencje pracy zdalnej. Wyniki jej pracy mogą być ciekawą lekturą dla pracodawców, którzy chcą poznać zalety i wady wprowadzenia tej formy pracy (Źródło: Anna Dolot, E-mentor, "Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika", nr 1 (83)/2020).


Według ankietowanych, pozytywne konsekwencje pracy zdalnej, to: