top of page
PSR_COVER PHOTO_Facebook_1702x720 Wersja

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Opis działań reklamowych:

 

a) przygotowanie oraz publikacja artykułów w prasie regionalnej oraz w prasie lokalnej

w województwie dolnośląskim,

b) przygotowanie oraz publikacja artykułów w Internecie – na serwisach informacyjnych w/w gazet oraz na serwisach lokalnych

c) przygotowanie postów informacyjnych w mediach społecznościowych – na fanpage-ach w/w serwisów,

d) przygotowanie artykułów w Internecie w branżowej sekcji serwisu, w której publikowane są informacje dot. rynku rolnego dla województwa dolnośląskiego,

e) reklama display – emisja formatów w formie stałej na serwisie regionalnym,

f) reklama video – przygotowanie i emisja reklam video w Internecie w zasięgu regionalnym na województwo dolnośląskie,

g) reklama efektywnościowa – emisja reklam w zasięgu województwa dolnośląskiego,

h) reklama SMS – przygotowanie jak i wysyłka wiadomości do określonej grupy odbiorców zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Czas trwania:

1.09.2020-30.11.2020

 

Grupa docelowa:

Turyści przebywający na terenie Polski.

 

Cel kampanii:

Głównym celem kampanii było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego 2020, przy wykorzystywaniu mediów prasowych

i internetowych, które swoim zasięgiem dały gwarancję dotarcia z komunikatem o spisie rolnym do rolników zlokalizowanych w województwie dolnośląskim.

Projekt w liczbach

2,5 mln

ODBIORCÓW KAMPANII

620 tys 

KLIKNIĘĆ REKLAMY

3

MIESIĄCE TRWANIA KAMPANII

Galeria Projektu

bottom of page