top of page
Image by Marius Niveri

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Opis działań reklamowych:

 

1) Live Streaming z Ekspertami

 1. Przeprowadzono publiczną transmisję na żywo 4 odcinków o nazwie „Live Streaming z Ekspertami” na portalu Facebook będącej trzonem kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego;

 2. Opracowano scenariusz przebiegu rozmów z uczestnikami każdego z odcinków;

 3. Przygotowano grafiki i materiały: tło, belki, zaślepki oraz niezbędny sprzęt do prawidłowej realizacji nagrań;

 4.  Wszystkie odcinki dostępne są na stronie przygotowanej na potrzeby kampanii: www.promocjarpo.wzp.pl.

 

 

2) Influencer

 1. Przeprowadzono działania z udziałem influencerów w internecie (w mediach społecznościowych: Instagram, Facebook) dotyczących promocji każdego z odcinków Live Streamingu z Ekspertami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 2. Nawiązano współpracę z influencerami: Katarzyna Pakosińska, Beata Tadla, Maciej Orłoś

 3. Przygotowano relacje Instastory na platformie Instagram influencera ze „swipe-up” odsyłającym bezpośrednio do portalu emitującego Live Streaming z Ekspertami;

 4. Przygotowano posty na portalu Instagram oraz Facebook każdego  influencera o treści zachęcającej do podzielenia się problemami oraz obszarem w jakim potrzebne jest wsparcie przedsiębiorcom w obecnym czasie, z dodaniem dedykowanych hasztagów: #województwobliżej #pomorzezachodnie #województwodlaprzesiebiorców oraz oznaczeniem konta: @pomorzezachodnie

 5. Przygotowano posty na platformie Instagram, oraz Facebook każdego influencera o treści zachęcającej do obejrzenia Live Streamingu z Ekspertami oraz hasztagami: #województwobliżej #pomorzezachodnie #województwodlaprzesiebiorcó w, #RPOWZ;

 6. Produkcja i publikacja/emisja przez każdego influencera na jego portalu Instagram krótkiego zaproszenia/zajawki do uczestnictwa w live streamingu przed każdym z odcinków na godzinę przed planowaną transmisją;

 7. Produkcja i publikacja/emisja  przez każdego influencera na jego portalu Instagram oraz Facebook zajawki na 2 dni przed planowaną transmisją,  w których influencerzy wprowadzali widza w kolejne wątki związane z tematyką poszczególnych odcinków;

 8. Produkcja i publikacja/emisja  przez każdego influencera na jego portalu Instagram oraz Facebook  video relacji z krótkim podsumowaniem  najważniejszych informacji zawartych w każdym z odcinków Live Streamingu z Ekspertami;

 

3) Promocja w Internecie

 1. Przeprowadzono kreatywną kampanię informacyjno-promocyjną Live Streaming z Ekspertami

a) reklama banerowa w internecie,

b) działania w Social Mediach,

c) przygotowanie 3 artykułów:

- emisja artykułów na największych portalach informacyjnych w Polsce;

d) reklama natywna

 

4) Baza danych i zaproszenia do uczestnictwa w Live Streamingu z Ekspertami

 

 1. Zbudowano na podstawie dostępnych informacji bazę danych (adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby) przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, w celu zaproszenia ich do wzięcia udziału w Live Streamingu z Ekspertami.

 2. Zaprojektowano i przygotowano zaproszenia do uczestnictwa w Live Streamingu z Ekspertami do wszystkich przedsiębiorców z bazy danych, a następnie wysłano je drogą mailową oraz sms.

 

Czas trwania:

1.07.2020-31.10.2020

 

Grupa docelowa:

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, w tym zwłaszcza: potencjalni beneficjenci i uczestnicy projektów, oraz odbiorcy rezultatów wdrażania projektów.

 

Cel kampanii:

Celem kampanii było Promowanie Funduszy Europejskich na Pomorzu Zachodnim.

W tym promocja RPO WZ oraz dotarcie do jak największego grona odbiorców z informacją

o możliwościach jakie daje okres programowania 2014-2020, działania antykryzysowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich w okresie COVID-19 oraz dobre praktyki, czego efektem był wzrost świadomości wśród odbiorców, o potencjale i możliwościach jakie dają Fundusze Unijne.

Projekt w liczbach

4 mln

ZASIĘG KAMPANII

420 tys

WYŚWIETLEŃ FILMÓW

4

MIESIĄCE TRWANIA KAMPANII

Galeria Projektu

bottom of page