top of page
kfs5_pracownicy_kopia.jpg

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Opis działań reklamowych:

 

1. Przygotowanie graficzne i redakcyjne baneru reklamowego

Baner reklamowy został umieszczony na 21 lokalnych portalach internetowych w centralnej części strony internetowej i był publikowany w przez okres 4 tygodni.

 

2. Reklama na portalu społecznościowym 

Przygotowano techniczne i redakcyjnie grafiki i treści dla kampanii Social media 

 

Przygotowano i przeprowadzono płatną promocję KFS na fanpage’u WUP Rzeszów. 

W jednym tygodniu przygotowano 2 posty. Kampania trwała 4 tygodnie.

Każdy posty zawierał tekst i grafikę (zdjęcia, obrazek, wykres itp.).

3. Produkcja i emisja materiałów informacyjnych w radiu 

Przygotowano spot radiowy - 30 sekundowy z wykorzystaniem lektora, podkładu muzycznego

i dźwięków nawiązujących do kreacji kampanii.

 

Emisja spotu odbyła się w stacji komercyjnej o zasięgu regionalnym w pasmach

o najwyższej słuchalności (6:00-7:30 oraz 15:-17:00), która swoim zasięgiem obejmowała 60% powierzchni województwa podkarpackiego.

 

4. Produkcja i emisja 2 audycji radiowych 

 

Przygotowano i wyemitowano 2 audycje radiowe. Każda audycja trwała 4 minuty.

Każdą audycję poprzedzały 2 zwiastuny informujące o temacie emitowanej audycji. 

5. Reklama displayowa w sieci Google 

 

Stworzono trzy kreacje baneru dotyczącego Krajowego Funduszu Szkoleniowego: parametry baneru były dostosowane do strony, na której był umieszczany baner.

Wykupiono reklamy i publikację baneru na stronach internetowych odwiedzanych przez grupę docelową niniejszej kampanii (osoby w wieku 18-60 lat z Podkarpacia) i powiązanych z tematyką ich zainteresowań. 

Publikacja baneru w Internecie odbywała się przez 1 miesiąc.

 

Czas trwania:

1.02.2020-16.03.2020

 

Grupa docelowa:

Kampania była kierowana do podkarpackich pracodawców i pracowników. 

 

Cel kampanii:

  • W sposób spójny i atrakcyjny zachęcała pracodawców do skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok. 

  • W przystępny sposób ukazywała priorytety wydatkowania KFS oraz rodzaje wsparcia ustawicznego wspierane tymi środkami. 

  • Podniesienie świadomości i wiedzy podkarpackich pracodawców i pracowników nt. zasad działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku. 

Projekt w liczbach

4,5 mln

ODBIORCÓW KAMPANII

2,5 mln

WYŚWIETLEŃ STRONY WWW

1,5

MIESIĄCA TRWANIA KAMPANII

Galeria Projektu

bottom of page