top of page

Kampania edukacyjno-informacyjna

Polskiej Strefy Inwestycji 2022 

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą Polska Strefa Inwestycji (PSI), na które składały się następujące zadania: 

1) opracowanie hasła Kampanii PSI; 

2) przygotowanie i produkcja spotu radiowego; 

3) przygotowanie i produkcja spotu telewizyjnego, 

4) przygotowanie elementów identyfikacji wizualnej - layout graficzny dla materiałów Kampanii PSI, 

5) przygotowanie planu i przeprowadzenie promocji strony internetowej www.biznes.gov.pl/polska-strefa-inwestycji w Internecie, w szczególności w sieci Google. 

Celem kampanii było przedstawienie wszystkim przedsiębiorcom z sektora MŚP, czym jest Polska Strefa Inwestycji i uświadomienie korzyści płynących z prowadzenia działalności w ramach PSI. 

SPOT RADIOWYARP
00:00 / 00:30

Galeria Projektu

bottom of page