top of page

Internetowa kampania promująca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w kraju i za granicą – w następujących krajach: Islandia, Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Włochy oraz Turcja w ramach projektu pt.: „Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wzrost rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego w Europie”

Zaplanowano wielowątkową kampanię internetową (rynek docelowy: Islandia, Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Włochy, Turcja)

 

- Przygotowano pakiety informacyjno-marketingowego o UWM w języku angielskim dla zagranicznych jednostek naukowych, które obejmowały:

1. Katalog informacyjny o UWM przeznaczany dla władz zagranicznych uczelni partnerskich (przygotowanie informacji, projektu i wydruk)

2. Broszurę informacyjną dla nauczycieli akademickich i studentów z zagranicznych uczelni partnerskich (przygotowanie informacji, projektu i wydruk)
3. Prezentacje o UWM
4. Dwa filmy promocyjne o UWM
5. Gadżety promocyjne oddające charakter uczelni i kampusu

6. Budowa, na bazie materiałów z poz.1-4, elektronicznych informacji o UWM i wykorzystanie ich w wybranych systemach i narzędziach marketingu internetowego

Galeria Projektu

bottom of page