top of page

Realizacja internetowej, targetowanej kampanii reklamowej na urządzenia mobilne

i stacjonarne promującej studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 

Cel kampanii reklamowej: 

Celem kampanii było zwiększenie zainteresowania kandydatów na studia kierunkami studiów oferowanymi przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 

Czas trwania kampanii reklamowej: 

Kampania przebiegała w miesiącach kwiecień ÷ czerwiec 2022, 1 ÷ 15 lipca 2022, 16 ÷ 31 sierpnia 2022, wrzesień ÷ październik 2022 

Szczegóły dotyczące kampanii reklamowej: 

- liczba efektywnych emisji kreacji graficznych: 5 000 000 szt.; 

- przygotowanie kreacji graficznych

- liczba przejść na stronę docelowa (kliknięć): 80 000 szt.; 

- GoogleAds

- urządzenia: mobile, desktop; 

- targetowanie: 

a) demograficzne: 18 - 20 lat; 

b) behawioralne: maturzyści, uczniowie ostatnich klas szkół średnich, uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, zwłaszcza samochodowych; 

c) targetowanie na konkurencję; 

d) geograficzne: kampania była prowadzona w języku polskim i kierowana szczególnie do mieszkańców : 

 kategoria 1 - województwa: mazowieckie, lubelskie i podlaskie  70 % efektywnych emisji kreacji graficznych; 

 kategoria 2 - województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie  30 % efektywnych emisji kreacji graficznych. 

Galeria Projektu

bottom of page