top of page
image_processing20200617-2432-1diw2v2.jpg

Przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii promocyjno-wizerunkowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w mediach społecznościowych (Twitter, Instagram) w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii

Kompleksowa realizacja zespołu działań promocyjnych w internecie, obejmujących

w szczególności media społecznościowe – prowadzenie kampanii i przygotowanie materiałów (np. infografiki, grafiki) oraz tworzenie (i wykupienie) postów promowanych w kanałach Twitter (@DwmWarmia) i Instagram (@mazury.travel) oraz ich moderowanie.

  • ​przygotowanie kampanii, tj. opracowanie koncepcji strategicznej kampanii (komunikaty kampanii, wyznaczenie szczegółowych celów dla danego kanału komunikacji, koncepcja kreatywna, motyw przewodni, analiza grup docelowych, proponowana ramowa tematyka postów promowanych/sponsorowanych);

  • przygotowanie postów promowanych/sponsorowanych w dwóch wersjach językowych (angielska i niemiecka), w każdym z kanałów: Twitter (@DwmWarmia), Instagram (@mazury.travel). 

  • przygotowanie harmonogramu publikacji postów 

  • przygotowanie i optymalizacja treści oraz formatu postów, w tym także przekierowania na landing page (www.mazury.travel);

  • zaplanowanie i zakup mediów online,

  • przygotowanie niezbędnych kreacji promocyjnych zgodnych z „Systemem identyfikacji wizualnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, formatów reklamowych zgodnych ze specyfikacją techniczną wydawcy, dostarczenia copy z uwzględnieniem: poprawności językowej (2 wersje językowe – angielska i niemiecka), wyraźnego, zachęcającego i jasno sformułowanego CTA (Call to Action), wymagań specyfikacji technicznej wydawcy, personalizacji komunikatu zgodnej z zainteresowaniami grupy docelowej,

  • realizacja kampanii w mediach online,

  • przeprowadzenie badania skuteczności kampanii,

  • stały monitoring i optymalizacja efektywności i skuteczności prowadzonej kampanii

Grupą docelową kampanii byli mieszkańcy (kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 15 lat) Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

 

Urządzenia, na których był wyświetlany materiał promocyjny: komputer oraz urządzenia mobilne z oprogramowaniem Android i iOS.

Galeria Projektu

bottom of page