top of page

Przeprowadzenie Internetowej kampanii promocyjnej programu „Korpusu Solidarności

– Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"

Usługa przeprowadzenia Internetowej kampanii promocyjnej programu „Korpusu Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” w tym:

 

 przygotowanie media planu kampanii 

 nadzór nad realizacją media planu

 pozyskanie mediów do realizacji kampanii

1. Cele kampanii - budowanie silnej marki programu Korpus Solidarności oraz zachęcanie do angażowania się w wolontariat długoterminowy.

 

2. Adresaci i miejsce realizacji kampanii

Kampania adresowana była do osób w wieku 18-25 lat zamieszkujących na terenie Polski we wszystkich 16 miastach wojewódzkich oraz miejscowościach: Pisz (woj. warmińsko mazurskie), Malbork (woj. pomorskie), Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie), Jagniątków (woj. dolnośląskie), Rybnik (woj. śląskie), Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie).

3. Materiały wykorzystane w kampanii

 

W kampanii jako główny materiał wykorzystano materiał filmowy (spot) promujący wolontariat w Korpusie Solidarności oraz banery internetowe

Galeria Projektu

bottom of page